تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

کميته مرکزی


 مرکز تحقیقات نوزادان>ساختار و ارکان>تشکیلات مرکز


 
                             
             

تشکیلات مرکز

             
                             
             
تاریخ تصویب : 30/2/85
رئیس مرکز : دکتر اشرف محمدزاده
معاون اجرایی : دکتر محسن جعفرزاده
معاون پژوهشی : دکتر احمد شاه فرهت
کارشناس مرکز : سارا عبدي
هیات مؤسس :
1-دکتر اشرف محمدزاده: فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2-دکتر نیره خادم: متخصص زنان و مامائی ,دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3-دکترغلامعلی معموری: فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دکتر احمد شاه فرهت: متخصص نوزادان ,استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- دکتر حبیب ا... اسماعیلی: آمار زیستی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شورای پژوهشی : دکتر اشرف محمدزاده ,دکتر نیره خادم, دکتر غلامعلی معموری، دکتر احمد شاه فرهت ،دکتر محسن جعفرزاده (متخصص کودکان )، دکتر رضا سعیدی (فوق تخصص نوزادان ) ,دکتر حسن بسکابادی (فوق تخصص نوزادان),دکترحبیب الله اسماعیلی
 اعضاء هیات علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور:
1- دکتر سید علی رضامرندی : فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- دکتر فاطمه خاتمی: فوق تخصص نوزادان ,دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- دکتر موسی احمدپور: فوق تخصص نوزادان, استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
4- دکترغلامعلی فتاحی بیات: فوق تخصص نوزادان , استادیاردانشگاه علوم پزشکی اراک
5- دکتر رامین ایرانپور: فوق تخصص نوزادان , استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6- دکتر مجیدمنصوری:، فوق تخصص نوزادان ,استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان
7- دکتر مهردادمیرزارحیمی: فوق تخصص نوزادان, استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی خارج از کشور:
 1- دکتر پنجوانی: فوق تخصص نوزادان ، نیویورک
2- دکتر ناصری: فوق تخصص نوزادان ، کانادا
 

            

 

             

 

             

 

            

 

 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...