شير دهي در ماه مبارك رمضان

شيردهي در ماه مبارك

شیردهی مادران در ماه رمضان،آری یا خیر؟

مادراني كه شير ميدهند ، درصورتيكه كودك فقط از شير مادر استفاده ميكند ظاهرا مادر نميتواند روزه بگيرد ، وليكن كودكاني كه همراه با شير مادر غذا ميخورند ممنوعيتي براي روزه گرفتن مادر وجود ندارد.

اعضاء اصلی


 

 
اعضاء اصلی مرکز تحقیقات نوزادان

 
 
دکتر نیره خادم
متخصص زنان و مامایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
دکتر غلامعلی معموری
فوق تخصص نوزادان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr boskabadi
 
 
 
 
 
 
دکتر سيده فاطمه خاتمي
فوق تخصص نوزادان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
دکتر سيد جواد سيدي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
دکتر سيد عليرضا عطايي نخعي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد