تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

اعضاء اصلی

 

 

 
اعضاء اصلی مرکز تحقیقات نوزادان
 
 
دکتر نیره خادم
متخصص زنان و مامایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
دکتر غلامعلی معموری
فوق تخصص نوزادان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر حسن بسکابادی
فوق تخصص نوزادان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر رضا سعیدی
فوق تخصص نوزادان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
 
دکتر سيده فاطمه خاتمي
فوق تخصص نوزادان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
دکتر سيد جواد سيدي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
دکتر سيد عليرضا عطايي نخعي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...