کتابها


مرکز تحقیقات نوزادان>انتشارات>کتاب ها
 
 
ترجمه و تالیف کتاب 
  
 
 
     
                              
 
  
1- The treatment of diarrhea   (دکتر احمد شاه فرهت) انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاییز 84
 2-تغذيه با شیر مادر و دارو درماني از تئوری تا عمل سال 2002 ؛ (ترجمه :دکتر احمد شاه فرهت،دکتر محمد رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده،خانم محور امیری)حدود 60 صفحه به فارسي .انتشارات همدل ، نوبت چاپ :اول / 1385
3- خلاصه بیماری های نوزادان نلسون ؛ (ترجمه و تالیف :دکتر رضا سعیدی،اقدس کریمی،محدثه بخشی) انتشارات سخن گستر، نوبت چاپ : اول /1385
4-معاینه،تشخیص و درمان بیماری های نوزادان ؛  (تالیف : دکتر احمدشاه فرهت،دکتر رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده ) انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد،شماره114 ، 512 صفحه به فارسی،نوبت چاپ : اول/ زمستان 1385
5 - تغذيه در بیماری های کودکان؛ ( گردآوری و تنظیم :دکتر احمد شاه فرهت )انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد،336 صفحه به فارسی شماره 138 چاپ :اول / 1387
6- پرورش و نگهداری نوزادان و کودکان ؛ (تالیف : دکتر احمدشاه فرهت،فاطمه مظفرنژاد ،فرحناز حسینی طباطبائی) به نشر انتشارات آستان قدس رضوی، 318 صفحه به فارسی،چاپ اول 1387
7- مراقبت از بيماري هاي تنفسي ؛ (گردآوری و تنظیم : دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت) انتشارات خانه پژوهش، 196 صفحه به فارس، چاپ اول1387
 8- نقش ورزش در بیماری های شایع کودکان؛ ( گردآوری و تنظیم : دکتر احمدشاه فرهت ) انتشارات خانه پژوهش، 260 صفحه به فارسی، چاپ اول سال 1388
9- تغذيه با شير مادر در نوزادان و شيرخواران ; ( تاليف: دکتر محمدرضا مجدي،‌دکتر خليل فريور،‌ دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رضا سعيدي، مليحه سالک، محور اميري، شيما دين پرور ) چاپخانه کتيبه، 104 صفحه، چاپ اول 1388
10- رموز موفقيت در تغذيه کودکان؛ (تالیف : دکتر محسن جعفرزاده، دکتر حميدرضا کياني فر) انتشارات کانون آگهي و تبليغات نگاره، 160 صفحه، چاپ اول سال 1389
11- شير مادر گوهر بي همتا ؛ ( تالیف : دکتر حسن بسکابادي و همکاران) انتشارات قاف مشهد الرضا، 264 صفحه، چاپ اول سال 1389
12- مراقبت از کودکان در دو سال اول زندگي ؛ (تالیف: دکتر اشرف محمدزاده، مريم حسن زاده بشتيان) ، چاپ اول، انتشارات به نشر آستان قدس رضوي، مشهد، سال 1390
13- بيماري هاي کليه و ادراري تناسلي در نوزادان ؛(تالیف: دکتر اشرف محمدزاده و همکاران )، چاپ اول، انتشارات نشر تک، مشهد سال 1391 ( تاييد شوراي انتشارات دانشگاه)