تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

شرکت در کنگره ها

 

 مرکز تحقیقات نوزادان>فعالیت های آموزشی>برگزاری کنگره ها
 
شرکت در کنگره ها و سمینارها 
 
     
 
 1. دکتر اشرف محمدزاده، بررسي اثر IVIGدر كاهش ميرگ و مير نوزادان نارس با كشت خون مثبت، كنگره قريب اریبهشت ماه 1385 ( سخنراني).
2. دکتر اشرف محمدزاده، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 23 لغایت 26 مرداد 1385 . (5پوستر) بررسی آنومالی های مادرزادی پذیرش شده در NICU بیمارستان امام رضا(ع).
3. دکتر احمدشاه فرهت، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 23 لغایت 26 مرداد 1385 . (پوستر) مقایسه مرگ و میر نوزادان کم وزن پذیرش از داخل و پذیرش از خارج بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع).
4. دکتر رضا سعيدي، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 23 لغایت 26 مرداد 1385 . (پوستر) گزارش يك مورد آمفيزم لوبار مادرزادي.
5.  دکترنيره خادم، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 23 لغایت 26 مرداد 1385 . (پوستر) بررسي تاثير آواي قرآن و موسيقي بر موفقيت تلقيح داخل رحمي اسپرم.
6. دکتر رضا سعيدي، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 23 لغایت 26 مرداد 1385 . (پوستر) مقايسه دو روش اندازه گيري آزمايشگاهي بيلي روبين سرم و ترانس کوتانئوس بيلي روبينومتري با استفاده از دستگاه بيلي تست در NICU بيمارستان امام رضا(ع) 1384.
7. دکتر اشرف محمدزاده، تاثیر شروع زودرس تغذیه بر زمان قطع سرم در نوزادان نارس با وزن کمتر از 2000 گرم ،4و5 اسفند ماه 85 .اولین همایش سراسری کودک سالم، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران با همکاری پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی. (پوستر)
8. دکتر رضا سعيدي،بررسي اتيولوژي تشنج نوزادي در بيمارستان علوي اردبيل، كنگره بيماريهاي اعصاب تبريز 22 الي 24 شهریور ماه1385 (سخنراني).
9. دکتر محمدرضا کرامتي،هشتمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و دومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران11 لغايت 13 آبان 1385 .(پوستر) بررسي چگونگي مصرف خون و فراورده هاي آن در بيمارستان آموزشي امام رضا(ع) مشهد سال 1382 .
10. دکتر محمدرضا کرامتي، هشتمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و دومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 11 لغايت 13 آبان 1385 .(پوستر)بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم نازوفارنکس.
11.  دکتر محمدرضا کرامتي ،  نهمين كنگره تغذيه ايران- تبريز ، 16-13 شهريورماه 1385.(پوستر)بررسي ارتباط آلودگي به هليوكوباكترپيلوري با عوامل اپيدميولوژيك و عادات غذايي.
12.  دکتر محمدرضا کرامتي، بررسی فاکتورهای خطر در ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و ارتباط این عفونت بانوع گروه خونی .ABO کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران 30آبان ماه -3آذر ماه 1385 .
13. دکتر حسن بسکابادي، بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در تشخیص سپتی سمی در نوزادان. انجمن پزشکان کودکان ایرانبیست و هفتمین بزرگداشت دکتر قریب، ، 27-23 اردیبهشت ماه 1385 .
14.  دکتر محمدرضا کرامتي، ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با سطح فرتین سرم و آنمي فقر آهن در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) مشهد.، نهمین همایش آسیب شناسی ایران و سومين همايش انجمن سرطان ايران. 18-16 آبان 1386 (پوستر)
15. دکتر احمدشاه فرهت، اثر شیرخشت بر سدیم سرمی نوزادان. هجدهمین کنگره بين المللي فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ، 8-4 شهریور 1386، مشهد (سخنرانی).
16. دکتر احمدشاه فرهت، بررسي تاثير موزيک لالايي بر ميزان درصد غلظت اشباع اکسيژن خون نوزادان نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان. همایش سلامت مادر و کودک، 5-6/2/86 ، واقع دردانشگاه علوم پزشکی بیرجند(سخنرانی)
17. دکتر اشرف محمدزاده، اثر پروفيلاکسي کلوفيبرات بر زردي نوزادان خيلي کم وزن . نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و پنجمین همایش کشوری پرستاری کودکان،30-26 مهر ماه 1386 ،تهران (سخنرانی).
18. دکتر اشرف محمدزاده ، کنگره سراسری بیماریهای کلیه در اورولوژی اطفال 21-19 دی ماه سال 1386 (پوستر).  هیپوسپادیاس و همچنین عفونت ادراری نوزادان.
19. دکتر محسن جعفرزاده اصفهاني، آيا کشت ادرار در بررسي ايکتر نوزادان بايستي انجام شود؟ کنگره سراسری بیماریهای کلیه در اورولوژی اطفال 21-19 دی ماه سال 1386 (پوستر).
20. دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر رضا سعيدي. بررسي علل مراجعه مادران پس از زايمان به مشاور شيردهي و تاثير مشاوره بر افزايش موفقيت شيردهي. بررسي کشت وسايل، محلولها و دست پرسنل بخش NICU بيمارستان امام رضا(ع)مشهد . بررسي شيوع مسموميت با سرب در کودکان يک تا شش سال شهر مشهد. مقايسه اثر تغذيه با پستان مادر و تغذيه با لوله بر ميزان اشباع اکسيژن شرياني در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم. بررسي مقايسه اي دو روش اندازه گيري آزمايشگاهي بيلي روبين سرم و ترانس كوتانئوس بيليروبينومتري ( TCB) با استفاده از دستگاه بيلي تست در 100 نوزاد ايكتريك مراجعه كننده به NICUبيمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم (عج) . ضایعات دهانی در نوزادان. سومين جنشواره علمي – تحقيقاتي کودکان سرور، کودک و آينده /اميدها و چالشها، 9 و 10 آبان ماه 1386(6پوسترو 1 سخنراني).
21. دکتر رضا سعيدي، همايش تازه هاي طب کودکان و بيست و هشتمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب، 29/2/86 لغايت 2/3/86 ، سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه (پوستر).
22. دکتر محمدرضا کرامتي، بررسي ميزان آگاهي افراد مختلف گروه هاي پزشكي از طب انتقال خون و لزوم تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي مرتبط با طب انتقال خون . دهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران،1 – 3 آبان ماه سال 1387.
23. دکتر اشرف محمدزاده، دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران، حقوق نوزاد تازه متولد شده، 30-28 فروردین 1387 (پوستر).
24. دکتر اشرف محمدزاده، بررسي مقايسه اي اثر ويتامين كا خوراكي و عضلاني بر تست هاي انعقادي. بررسي توزيع فراواني و علل هيپوگليسمي در نوزادان بستري شده در بخش NICU بيمارستان امام رضا (ع). همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب، 31/1/87 لغايت 4/2/87 (2پوستر)
25. دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر محسن جعفرزاده. تاثیر طول دوره شیردهی و تغذیه ی انحصاری با شیرمادر بر آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله شهرستان مشهد. بررسی غلظت خونی سرب مادران بر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1384 . تاثیر وضعیت قرارگیری نوزادان کم وزن سالم در حالت های خوابیده به شکم و پشت، بر میزان اکسیژناسیون شریانی، قبل از ترخیص از بیمارستان . بررسی میزان آگاهی مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی. مقایسه تغذیه انحصاری با شیرمادر و طول مدت شیردهی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن تولد طبیعی . مقایسه میزان عوارض تغذیه با استفاده از سوند معده به دو روش نیروی جاذبه و دست در نوزادان نارس . اثر شيرخشت بر هيپربيلروبيني نوزادان. کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان ،3-2 مرداد 1387 ، مشهد. (6سخنرانی و پوستر)
26. دکتر اشرف محمدزاده، اثر مصرف موضعی شیرمادر و تکنیک مراقبت خشک نگه داشتن بند ناف روی کلونیزاسیون بندناف و زمان افتادن آن. کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 10-7 آبان ماه 1387(پوستر).
27. دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، شیوع مشکلات بینایی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن تولد طبيعي شهرستان مشهد. آيا سطح سرب خون در کودکان کمتر از 6 سال شهر مشهد بيشتر شده است؟ بررسي فراواني و فاکتورهاي خطر خونريزي هاي مغزي در نوزادان کم وزن بستري در NICU بيمارستان امام رضا(ع). بررسي فاکتورهاي مادري در بروز آسفيکسي نوزاد. مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 سال مراجعه کننده به بخش اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا(ع). بررسی علل تشنج در نوزادان بستری در NICU بيمارستان امام رضا(ع). هشتمین کنگره اعصاب کودکان، 15 تا 16 آبان 1387 (2 سخنرانی و5 پوستر).
28. دکتر اشرف محمدزاده، شیوع بیماریهای قلبی در نوزادان پذیرش شده در بخش NICUبیمارستان اما رضا(ع) مشهد. دومین همایش قلب کودکان در ایران،14 لغایت 16 اسفندماه 1387،تالار امام (ره) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)(سخنرانی).
29. دکتر محمدرضا کرامتي، بررسي باليني و آسيب شناسي ده ساله لوسمي سلول مويي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، كنگره كلينيكال انكولوژي 22-24 آبان ماه 1387.(پوستر)
30. دکتر حسن بسکابادي، دکتر رضا سعيدي. دهيدراتاسيون هيپرناترميک نوزادي در شيرخواران با دريافت ناکافي شيرمادر. نقش پونکسيون مايع نخاع در ارزيابيهاي زمان پذيرش سپسيس زودرس در نوزادان رسيده و نارس متولد شده در بيمارستان قائم در سال 1382 تا 1386. ارتباط بين وزن تولد و ميزان روي و مس مادران و نوزادان. کنگره سراسري سلامت نوزادان ايران(مراقبت خانواده محور) و همايش پرستاري نوزادان، مردادماه 1388.(3پوستر)
31. دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسی تاثیر لمس بر وزن گیری نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان. رابطۀ بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی. فراوانی انجام ورزش در فرزندان والدین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر مشهد. فراوانی انجام ورزش در فرزندان پرستاران شاغل در شهر مشهد سال 1388. رابطه بين سطح عملكرد شناختي با عملكرد ادراكي – حركتي در كودكان دبستاني. اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان، 6و7 آبان ماه 1388 ، هتل پردیسان مشهد(5 سخنرانی و پوستر)
32. دکتر اشرف محمدزاده، تاثیر کلوفیبرات در هیپربیلی روبینمی نوزادان نارس. همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان ، 20 لغایت 22 آبانماه 1388،یاسوج(سخنرانی).
33. اولين کنگره بين المللي Dr HTLV-I و بيماريهاي وابسته در ايران، 29 بهمن ماه لغايت 1 اسفند ماه 1388، (پوستر). Clinical and Laboratory Features in Adult T-Cell Leukemia / Lymphoma in Mashhad.
34. اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران، 6-4 خرداد ماه 1388 ،تهران ( سخنرانی).
The role of nurse on psychiatric aspects of caring for suicidal patients who admitted in posing ward of Imamreza hospital
35. دکتر اشرف محمدزاده،  .مقايسه تاثير کارنيتين بر هيپوگليسيمي، آپنه و سپسيس نوزادان خيلي کم وزن. سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران. زنجان 11-9 تير1389 . (سخنراني)
36. دکتر حسن بسکابادي، سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران. زنجان 11-9 تير1389. سيرباليني و پيش آگهي زردي هموليتيک در يک بررسي هفت ساله. عوارض نوزادي پارگي طول کشيده کيسه آب.(پوستر)
37.دکتر حسن بسکابادي، سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران. زنجان 11-9 تير1389.بررسي فراواني و عوامل موثر بر رتينوپاتي نارسي در نوزادان نارس بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان قائم. (پوستر)
38. دکتر حسن بسکابادي، سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران. زنجان 11-9 تير1389.  Prevalence and complications of glocuse – 6 – phosphate dehydrogenase deficiency in newborns with hyperbolirubinemia .سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران. زنجان 11-9 تير1389. (پوستر)

 

 
     
همايش هاي خارجي

1. Mohammadreza Keramati, Correlation Between Iron Deficiency and lead Intoxication in the Workers of Car Battery Manufacture, The Sixth Annual congress of Asia pacific association of Medical Toxicology December 12-14,2007 , Bangkok, Thailand .(Poster)

2. Hasan Boskabadi, A10 year survey of neonatal kidney mass in Khorasan Province of the I.R. of Iran. First Iranian Congress of Pediatric Urology, Tehran 15-16 May 2007.(Poster)

3. Dr Ahmadshah Farhat, Neonatal morbidity and early outcome in infants of diabetic mothers in Mashhad, Iran. On behalf of the 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy ، Sorrento, Italy, March 26-28, 2009.(Poster)

4. Dr Ashraf Mohammadzadeh, Prophylactic effect of clofibrate in low birth weight neonates' hyperbilirubinemia. 2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy . Dubai, UAEF, February 1-4 2010.(session speaker)

5. Dr Ashraf Mohammadzadeh, Dr Ahmadshah Farhat .Maternal serum selenium and low birth weight neonates. Effect of dermal sunflower oil on growth of low birth weight preterm neonates. Effect of birth weight and socio- economic status on children's growth in Mashhad, Iran. Comparison between two& twenty four hours salt powder coverage in infant umbilical granuloma treatment. Prophylactic effect of clofibrate in low birth weight neonates' hyperbilirubinemia. The effect of listening of lullaby music on Physiologic response and weight gain of premature infants. XXII European congress of perinatal medicine. Granada, Spain. May 26-29, 2010.(6 Poster)

 
     
     
 
 
 
 
 
 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...