تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

مقالات سطح یک و دو

 

 

 

مرکز تحقیقات نوزادان>فعالیت های پژوهشی(طرح های تحقیقاتی- پایان نامه ها)>مقالات علمی-پژوهشی>مقالات علمی پژوهشی سطح یک و سطح دو


 
 
 
 
 

مقالات علمی پژوهشی سطح یک و سطح دو

 
 
 
 
الف) انتشار مقاله در مجلات علمي پژوهشي سطح یک (ISI) 
 

-دكتر اشرف محمد زاده، دكتر احمد شاه فرهت، دكتر  ابراهيم دستگردي 
- .دكتر احمد شاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده و...گزارش مورد افزایش ویتامین D در یکه بچه دو ماهه. مجله نوزادان ایران. مجله بين المللي نوزادان. 2013( ايندكس: ISC)

-.دکتر حسن بسکابادي، دکتر غلامعلي معموري، فرزانه رضاقلي زاده عمران، شاهين مافي نژاد، دکتر فاطمه تارا، مارگارت ريمان، دکتر مجيد غيور مبرهن، اميرحسين صاحبکار، شيما تولايي، محمد تقي شاکري، گردون فرنز. اثر تجويز سلنيوم قبل از تولد بر چربي ها و سلنيوم بند ناف. مجله کودکان و نوزادان، سال 1391 (2012) . (ایندکس: ISI و IF 2010=0.747).

-. دکتر حسن بسکابادي، دکتر غلامعلي معموري، مهران نوري، حسين محسن زاده، حسين ايت اللهي، دکتر مجيد غيور مبرهن، اميرحسين صاحبکار، عباس حشمتي، گردون فرنز. غلظت سرمي روي و مس در مادران و نوزادان نارس، مطالعه توصيفي. مجله رديابي عنصر و الکتروليتها. سال 91 ( 2012) دوره 29 شماره 4 ص 238-232 . (IF= 0.531)

-. دکتر محمد هادي صادقيان، دکتر محمدرضا کرامتي، دکتر حسين ايت اللهي، عاطفه شيرين زاده فيض ابادي، فرحناز تهرانيان، حسين شکيبي. آيا ارتباطي بين آنتي ژن گروه هاي خوني با عفونت HTLV-I وجود دارد. مجله Transfusion and Apheresis Science . سال 91 ( 2012 ) دوره 47 شماره 2 ص 154-151 . (IF= 1.587)

-. نيره خادم، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، سيد محمدرضا پريزاده. بررسی ارتباط میان سطح سرمی روی مادر و تولد نوزاد کم وزن. مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2012 دوره 14 شماره 4 ص 244-240 . (ایندکس: ISI و IF 2010=0.36).

-. دکتر اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيران زايي. بررسی توزیع فراوانی بروز و فاکتورهای خطر هیپوسپادیاس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. مجله کودکان ايران، سال 90 (2011)، دوره 21 ، شماره 4 ص 501-497 (IF= 0.148)

-. دکتر حسن بسکابادي، دکتر غلامعلي معموري، شاهين مافي نژاد. اثر تجويز سنتي (خارشتر، ترنجبين و اب قند) در زردي ايدوپاتيک نوزادان. مجله کودکان ايران، سال 90 (سپتامبر 2011)، دوره 21 ، شماره 3 ص 330-325 (IF= 0.148)

-. دکترمحمدرضا کرامتي،‌ دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رامين صادقي. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2011 دوره 21 شماره 2 ص 105-101 (ایندکس: ISI و IF 2010= 0.101).

-. محمد هادي صادقيان،‌حسين ايت الهي، محمدرضا کرامتي،‌ بهرام معمار،‌سعيد عامل جامه دار، مريم محمد نيا اول، مريم شيخي، گوهر شقايقي. ارتباط عفونت هاي ويروسي اپشتين بار با مليوم مولتيپل. مجله پاتولوژي و ميکروبيولوژي هند. سال 90 ( اکتبر- دسامبر 2011) دوره 54 شماره 4 ص 724- 720 (IF 2010=0.57)

-. محمدرضا کرامتي، حسين شکيبي‌، محمد اسماعيل بديعي، حسين ايت الهي،‌ زهرا بديعي،‌ مليحه سماواتي، محمد هادي صادقيان. توزيع فراواني آنتي ژن هاي گروه خوني در ناحيه شمال شرق ايران. مجله علمي Transfusion and Aphaeresis . سال 90 ( اکتبر 2011) دوره 45 شماره 2 ص 136- 1333 (IF 2010=1.587)

-.دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. پيش آگهي اختلالات بينايي، شنوايي، گفتاري و آمادگي تحصيلي کودکان سن مدرسه با وزن تولد پايين با وزن تولد طبيعي در مشهد. مجله اکتا مديکال ايران، سال 89 ( 2011) دوره 49 شماره 1ص 32-28 (ایندکس: ISI).

-.دکتر محمد قره داغي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمد زندي. مقايسه شیوع باليني و سونوگرافي دررفتگی مادرزادی مفصل لگن در نوزادان. مجله اکتا مديکال ايران، سال (2011) 89 دوره 49 ‌شماره 1 ص 27-25 (ایندکس: ISI).

-.دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا.. اسماعيلي. اثر وزن تولد و شرايط اقتصادي –اجتماعي روي رشد کودکان مشهد. مجله ي بين امللي کودکان ،23 جون سال 2010 ، ID مقاله 705382 ، 5 صفحه (ایندکس: ISI).

-.محمد رضا کرامتي، محمد هادي صادقيان، حسن ايت الهي، اعظم مرادي زرمهري. گزارش مورد اريتروفاکوسيتوز با لنفوم در بيماري آلگوتينين سرد. مجله تحقيقي لوکميا. سال 89 (2010) دوره 34 شماره 7 ص 168 e – 167 e (IF: 2.358 )

-.دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده، رعنا اميري، محور اميري. مقايسه اثر 1000 و 10000 هپارين روي بلد گز وريد نافي.مجله عربستان سعودي. سال 2010 دوره 31 شماره 2 ص 209-208 ( ايندکس: ISI و IF 2009: 0.56 )

-.دکتر تارا، دکتر حسن بسکابادي، دکتر مجيد غيور مبرهن، اميرحسين صاحبکار، دکتر جليل توکل افشاري. تجويز تکميلي سلنيوم و پارگي زودرس کيسه اب: کلينيکال ترايال دوسويه کور. مجله زنان و مامايي تايوان. سال 2010 دوره 30 شماره 1 ص 34-30 ( ايندكس: ISI و IF = 0.915 )

-.دکتر حسن بسکابادي، دکتر غلامعلي معموري، دکتر جليل توکل افشاري،‌دکتر مجيد غيور مبرهن، دکتر محمدتقي شاکري. ارتباط بين سطح سرمي اينترلوکين 8 بعنوان مارکر تشخيص در سپتي سمي ديررس نوزادان. مجله كودكان ايران . سال 2010 دوره 20 شماره 1 ص 47-41 (ايندكس: ISI)

-.دکتر حسن بسکابادي، دکتر جليل توکل افشاري،‌دکتر مجيد غيور مبرهن، دکتر غلامعلي معموري، دکتر محمدتقي شاکري، اميرحسين صاحبکار،‌Gordon Ferns. ارتباط بين سطح سرمي ايترلوکين 6 و شدت آسفکسي. مجله Asian Biomedicine. سال 2010 دوره 4 شماره 1 ص 85-79 ( ايندكس: ISI و IF = 0.872 )

-.دكتر رامين ايرانپور، دكتر علي زنديان، دكتر مجيد محمدزاده، دكتر اشرف محمدزاده، دكتر مهدي بلالي مود، دكتر محسن حاجي حيدري. مقايسه سطح سلنيوم بندناف و خون مادر در نوزادان نارس .Chin journal Contemp Pediatr . سال 2009 دوره 11 شماره 7 ص 516-513 (ايندكس: ISI)

-.دكتر اشرف محمدزاده، دكتر اكبر درخشان، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دكتر حبيب ا... اسماعيلي. شيوع اختلالات بينايي در كودكان ورود به مدرسه كه وزن تولد پايين و طبيعي داشتند . مجله كودكان ايران . سال 2009 دوره 19 شماره 3 ص 276-271 ( ايندكس: ISI)

-.دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا... اسماعيلي، سپيده باقري. اثر درماني كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2009 دوره 19 شماره 2 ص 105-100 (ایندکس: ISI)

-.دکتر رضا سعیدی، دکتر احمدهاشم زاده، سینا احمدی، شقایق رحمانی. شیوع فاکتورهای رتینوپاتی نارسی در شیرخواران خیلی کم وزن مرخص شده از NICU . مجله كودكان ايران . سال 2009 دوره 19 شماره 1ص 63-59 ( ايندكس: ISI)

-.دکتر احمد شاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، مقایسه اثر 2 ساعته و 24 ساعته پودر نمک در درمان گرانولوم نافی . مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2008 دوره 10 شماره 4 ص 269-267 . (ایندکس: ISI)

-.دکتر محمدرضا کرامتی ، دکتر نظافتی. فاکتورهای پیشگوئی کننده متفاوت ترانسفوزیون خون در بیماران با پیوند شریان کرونر در مشهد. مجله ی پزشکی هلال احمر ایران. سال 2008 دوره 10 شماره2 ص 76-83 (ایندکس: ISI)

-.دکتر محسن جعفرزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر محمدرضا کرامتی،دکتر محمد خواجه دلوئی . مقایسه اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی روی PT و APTT در نوزادان. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2008 دوره 18 شماره 2 ص 74-78 (ایندکس: ISI).

-.محمدرضا کرامتی ، طیبی میبدی. اثر آنمی کمبود اهن بر سطح هموگلوبین A2 و مقایسه معیارهای هماتولوژی بین IDA و تالاسمی مینور. مجله ی بین المللی هماتولوژی و انکولوژی سال 2007 دوره 17 شماره 3 ص 156-151 (ایندکس: ISI).

-.دکتراحمدشاه فرهت، دکتر محمد جواد پریزاده ، دکتر غلامرضا خادمی ، دکتر مهدی بلالی مود. سطح خونی سرب در کودکان 1 تا 6 ساله در شهر مشهد، مجله ی سم شناسی بالینی سال 2007 دوره 45 شماره 7 ص 813-812 (ایندکس: ISI، IF=1.091).

-.دکتر محمدرضا کرامتی ، سیادت ، محمودی. ارتباط بین عفونت هلیکوپیلوری با غلظت فریتین سرم و کم خونی کمبود آهن. مجله ی بین المللی هماتولوژی و انکولوژی سال 2007 دوره 17 شماره 1 ص 20-16.

-.مهری تفضلی ،دکتر محمدرضا کرامتی. علل ترومبوسیتوز و پارامترهای پلاکتی در تشخیص افتراقی ترومبوسیتوز کلونال و راکتیو. مجله ی بین المللی هماتولوژی و انکولوژی سال 2006 دوره 16 شماه 2 ص 76-71

 
 
ب) انتشار مقاله در مجلات علمي پژوهشي سطح دو (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. دکتر محبوبه نادري نسب، دکتر احمدشاه فرهت، پرستو تاج زاده، ستاره سروش، محور اميري. بررسي عوامل باکتريال در عفونت هاي بيمارستاني و عفونت هاي اکتسابي با استفاده از نتايج کشت خون در بخش نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد. مجله عربستان صعودي سال 2007 دوره 28 شماره 5 ص 726-723. (ايندکس:pubmed )

2. دکتر احمد شاه فرهت ،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمدرمضانی، محور امیری . اثر شیر خشت بر هیپربیلیروبینمی نوزادان. مجله فارموکولوژی بین المللی سال 2006 دوره 2 شماره 4 ص 458-455. (ايندکس: pubmed )
 
 
 
 
     

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...