پايان نامه


مرکز تحقیقات نوزادان>فعالیت های پژوهشی>پایان نامه ها
 
 
پايان نامه ها 
 پایان نامه فوق تخصصی:
 
 
 
1- بررسی تاثیر غلظت خون سرب مادران بر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان امام رضا (ع).
   استاد راهنما:دکتر اشرف محمدزاده ,دکتر احمد شاه فرهت
   نگارش : دکتر مجید منصوری ، آبان ماه 84
 
2- تاثیر کلوفیبرات در پیشگیری از زردی نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم.
  استاد راهنما : دکتر اشرف محمدزاده به اتفاق دکتر احمد شاه فرهت
  استاد مشاور : دکتر حبیب ا...  اسماعیلی 
  نگارش : دکتر مهرداد میرزا رحیمی ، اردیبهشت ماه 85 ، شماره پایان نامه : 1842-ت
 
3- تشخیص زود هنگام عفونت نوزادی زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C راکتیو پروتئین و اینترلوکین 6 بند ناف
   استاد راهنما : دکتر غلامعلی معموری
   استاد مشاور : دکتر جلیل توکل افشاری ، دکتر حسن بسکابادی ، دکتر محمد تقی شاکری
   نگارش : دکتر منیژه مصطفی قره باغی، آبان ماه 85 ، شماره پایان نامه : 1804-ت
 
4- بررسی اثرات مکمل کارنتین خوراکی بر وزن گیری،سپسیس،کاهش قند خون و آپنه در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم، بستری در بخش نوزادان  بیمارستان امام رضا(ع) در سال86-1385
   استاد راهنما: دکتر اشرف محمدزاده
   استاد مشاور: دکتر احمدشاه فرهت
   نگارش: دکتر علیرضا سعادتی، خرداد ماه 87،شماره پایان نامه: 2010-ت
 
5- بررسی اثر کارنیتین روی سطح سرمی تری گلیسیرید و کلسترول در طی تغذیه وریدی در نوزادان بستری در NICU
استاد راهنما و مجری طرح : دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده
 کد طرح: 86616 ، تاریخ تصویب 16/7/87
 نگارش: دکتر غلامحسين فيروزي، تابستان 89
 
6- مقایسه سطح سرمی سلنیوم در نوزادان نارس مبتلا به بیماری هیالن ممبران و نوزادان نارس سالم
 استاد راهنما و مجری طرح : دکتر اشرف محمدزاده
 کد طرح: 87715، تاريخ تصویب : 13/3/88، تاريخ خاتمه 22/2/89
نگارش: دکتر غلامرضا فعال،
  
پایان نامه تخصصی:
 
 
 
 
1-ارزیابی ارتباط بین تستهای ارزیابی سلامت جنین و نمره آپگار و PHشریان بند ناف نوزاد در 50 بیمار حامله با خطر بالا بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از اسفند ماه 83 لغایت اسفند 84 .
  استاد راهنما : دکتر اشرف محمدزاده به اتفاق دکتر مرضیه لطفعلی زاده 
  استاد مشاور: دکتر منور افضل آقائی
  نگارش: دکتر نفیسه برادران رفیعی ، اردیبهشت ماه 85 ، شماره پایان نامه : 1814-ت 
 
 
2- بررسي تاثير روش كانگورويي دركاهش شدت درد ناشي از واكسيناسيون در نوزادان.
    استاد مشاور: دکتر رضا سعیدی
   پاييز85
 
3- بررسي تاثير سوكروز خوراكي 25% در كاهش درد ناشي از واكسيناسيون در نوزادان نارس.
   استاد مشاور: دکتر رضا سعیدی
   بهار 85
 
4- بررسی علل هایپوگلیسمی در نوزادان بخش NICU در طی یکسال.
استاد راهنما : دکتر اشرف محمدزاده به اتفاق دکتر نصرت قائمی
 استاد مشاور : دکتر حبیب ا... اسماعیلی
نگارش : نوروزی ، خرداد ماه 86
 
5- اثر کلوفیبرات در درمان زردی نوزادان کم وزن سال 1387
 استاد راهنما : دکتر اشرف محمدزاده
 استاد مشاور : دکتر حبیب ا... اسماعیلی
نگارش : سپيده باقري ، 87
 
7- بررسي مقايسه اي نتايج حاملگي در پارگي زودرس غشاها در حاملگي پيش از موعد(PPROM) با شاخص هاي مايع آمنيوتيك كمتر از 5 و بيشتر از 5.
استاد راهنما: دكتر فاطمه توسلي، دكتر اشرف محمدزاده
استاد مشاور: دكتر شاكري
نگارش: دكتر مرضيه قاسمي، فروردين ماه 1388، شماره پايان نامه: 1992-ت
 
8- تاثیر مکمل روی بر رشد جسمانی و عملکرد شناختی – حرکتی کودکان دبستانی
 استاد راهنما و مجری طرح : دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدی سهرابی از دانشکده علوم تربیتی 
 کد طرح: 87552 ، تاریخ تصویب1/10/87 ، تاريخ خاتمه 22/2/89
 نگارش: دکتر عزت خداشناس،‌زمستان 88
 
 پایان نامه دکتری پزشکی:
 
 
  
1- بررسي تاثير كراتين بر بهبود رشد بيماران مبتلا به فيبروز كيستيك .
   استاد راهنما: دکتر محسن جعفرزاده
   استاد مشاور : دکتر حمیدرضا کیانیفر ، دکتر محمد خواجه دلوئی
   نگارش : نوشین صداقت شریفی ، شهریور ماه 85 ، شماره پایان نامه : 5638
  
 
2- بررسی علل میکروسفالی در مراجعین به درمانگاه ژنتیک بیمارستان امام رضا (ع) .
   استاد راهنما: دکتر اشرف محمد زاده به اتفاق دکتر کاظم قدسی
   استاد مشاور: دکتر محمد تقی شاکری
   نگارش: محمد علی پورصادقی ، مرداد ماه 85 ، شماره پایان نامه : 5759  
 
3- بررسی اقامت بیمارستانی نوزادان کمتر از 2000 گرم با تغذیه خوراکی قبل و بعد از 48 ساعت پس از تولد .
   استاد راهنما : دکتر اشرف محمد زاده
   استاد مشاور: دکتر حبیب ا... اسماعیلی
   نگارش: مهدی صیاد کمه علیا ، مرداد ماه 85 ، شماره پایان نامه : 5914 
 
4- تاثیر سوکروز 25% خوراکی بر میزان درد به هنگام واکسیناسیون هپاتیت B در نوزادان ترم سالم بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1384 .
   استاد راهنما : دکتر اشرف محمد زاده
   استاد مشاور : دکتر رضا سعیدی ، دکتر حبیب ا... اسماعیلی
   نگارش: زهرا سادات سنگ سفیدی ، مرداد ماه 85 ،  شماره پایان نامه : 5816
 
 
5- مطالعه مقايسه اي درمان جراحي دررفتگي مادرزادي مفصل هيپ(CDH) در كودكان زير 3 سال با عمل .
    استاد مشاور: دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
    دفاع 85 ،  شماره 1784-ت
 
6- بررسی فراوانی اختلالات اسید و باز در بیماران هیالن ممبران بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع).
     استاد راهنما : دکتر احمدشاه فرهت
     استاد مشاور: دکتر اشرف محمدزاده و دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
     نگارش: الطاف احمدلون، اردیبهشت ماه 87 ،شماره پایان نامه : 6297
 
7- تعیین ارتباط بین سطح سرب خون مادران با سطح سرب خون شیرخواران کمتر از 6 ماه انحصارا تغذیه شده با شیر مادر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع)
    استاد راهنما : دکتر احمدشاه فرهت
    استاد مشاور: دکتر اشرف محمدزاده و دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
    نگارش: مرتضی آقاجانپور پاشا، تیر ماه 87 ،شماره پایان نامه : 6057 
 
8- مطالعه ی نتایج صد مورد کشت وسائل و مواد مصرفی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1385-1384
استاد راهنما : دکتر احمدشاه فرهت ،دکتر اشرف محمدزاده
 استاد مشاور: دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
نگارش:احمد جمشيد رضايي، ارديبهشت ماه 88 ، شماره پايان نامه 6091
 
9- بررسي علل مرگ و مير نوزادان در بخش NICU بيمارستان امام رضا(ع) در سال 1385
 استاد راهنما : دکتر احمدشاه فرهت ،دکتر اشرف محمدزاده
 استاد مشاور: دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
نگارش: نعمت ا... رجب اف، شهريور ماه 88،  شماره پايان نامه: 6205
 
10- مقایسه میزان سرب شیرمادر با شیرهای مصرفی گاو در سطح شهر مشهد سال 87
استاد راهنما : دکتر احمدشاه فرهت
 استاد مشاور: دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر مهدي بلالي
نگارش:سيمين سادات متولي حقي ، شهريور ماه 89 ، شماره پايان نامه
 
مشاور تخصصی پایان نامه کارشناسی ارشد :
 
 
 
1- تاثیر آموزش وضعیت صحیح شیردهی بر شقاق پستان .
     استاد راهنما : خانم مهین تفضلی 
    استاد مشاور تخصصی : دکتر اشرف محمدزاده
    استاد مشاور آمار : دکتر حبیب ا... اسماعیلی
    نگارش : آمنه ابراهیمی ، کارشناسی ارشدمامایی گرایش بهداشت مادر و کودک ، پائیز  84 
 
2- بررسی تاثیر موزیک لالایی بر تغییرات فیزیولوژیک و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان.
   استاد راهنما : سرکار خانم سهیلا کربندی
   استاد مشاور تخصصی : دکتر احمدشاه فرهت
   نگارش : رعنا امیری ، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان ، تابستان  85
 
3- بررسی مقایسه  ای مصرف موضعی شیر مادر و شیر خشک نگه داشتن بند ناف روی استقرار باکتری ها در بند ناف و زمان افتادن آن در نوزادان تازه متولد شده.
 استاد راهنما : خانم مهین تفضلی
اساتید مشاوره تخصصی : دکتر اشرف محمد زاده ، دکتر کیارش قزوینی
نگارش : لیلا امیری فراهانی،اردیبهشت ماه 86