تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

اولويتهاي تحقيقاتی


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>لاین های تحقیقاتی
 
   
 
 
 
 
 
 

لاین های تحقیقاتی مرکز

 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
      
 
 
 
 

 

 1 .تغذیه .
 2 . ایکتر نوزادی.
 3 . مراقبتهای اولیه نوزاد رسیده و نارس.
 4 . آسفکسی .
 5 . عفونتها .
 6.مراقبت مادرانه آغوشی در NICU.
7.مراقبت به روش هم تختی و هم اطاقی مادر و نوزاد در نوزادان سطح 1
8.بيماري هاي تنفسي نوزادان
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...