اولويتهاي تحقيقاتی


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>لاین های تحقیقاتی
 
   
 
 
 
 
 
 

لاین های تحقیقاتی مرکز

 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
      
 
 
 
 

 

 1 .تغذیه .
 2 . ایکتر نوزادی.
 3 . مراقبتهای اولیه نوزاد رسیده و نارس.
 4 . آسفکسی .
 5 . عفونتها .
 6.مراقبت مادرانه آغوشی در NICU.
7.مراقبت به روش هم تختی و هم اطاقی مادر و نوزاد در نوزادان سطح 1
8.بيماري هاي تنفسي نوزادان
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...