تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

برنامه هاي استراتژيك


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>برنامه های استراتژیک

 

         
                 
برنامه های استراتژیک مرکز
 
 

مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن است که با اجرای استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان جامعه و کمک به تولید علم در راستای ماموریت این مرکز به اهداف زیر نایل آید :

•معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات نوزادان در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی

•هدایت ، تسهیل ، نظام دار نمودن و اجرای طرح های تحقیقاتی نوزادان

•توسعه بخش های زیر مجموعه مرکز تحقیقات نوزادان

•اولویت بندی تحقیقات طب نوزادان بر مبنای نیاز سنجی

•ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرح های
 تحقیقاتی طب نوزادان.
 
 
•جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به
 برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات نوزادان

•ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات نوزادان

در این راستا ارزش های حاکم بر فعالیت های مرکز تحقیقات نوزادان شامل تکریم جایگاه تحقیق و محقق ، رعایت اخلاق در پژوهش ، تقویت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگری خواهد بود .

 
 
 
 
 
 

 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...