• logo

  • kmc

منو اصلی

مركز تحقيقات نوزادان، هفته جهاني شير مادر 10-16 مرداد ماه 96 شعار امسال تغذيه با شير مادر، كودك باهوش تر و قوي تر

خبرنامه8


مركز تحقيقات نوزادان>خبرنامه شماره8

 
 
 
4
نوزادان  
سال سوم / شماره8 / زمستان 1387
 
 
 
 
 
داستان
من
 
هزار بار از من اثر انگشت گرفتند و دور سر و شكم و قد و ... مرا اندازه گرفتند و همچنين مرا صدها بار وزن كردند و پس از اين مراحل مرا بردند پيش مامانم و گفتند بايد هر 2 دقيقه به من بدهد سپس هر 3 دقيقه پوشكم را باز كردند تا بالاخره چشمشان به شماره 1 و شماره 2 من روشن شد و اين دو اتفاق مبارك را در هزاران دفتر ثبت كردند. سپس يك آدمي كه لباس سفيد پوشيده بود بالاي سرم آمد و مرا معاينه كرد. سپس به من لباس پوشاندند و مرا به مامان و بابايم دادند و من با آن ها به خانه رفتم. تغل مامان و خونمون خيلي لذت بخش بود ولي زود مرا از توي بغل مامانم در آوردند و بردند به من يك قوري ترنجبين دادند و سپس مواد سياهي به چشمانم ماليدند.
در حالي كه من ديگر جايي را نمي ديدم يك گروه ديگر آمدند و به ناف من روغن زرد ماليدند و شيره بادام به حلق من ريختند.
 
 نويسنده: دكتر آناهيتا عليزاده قمصري
 
من يكي از بيماران بستري در بيمارستان هستم. داستان من خيلي جالب شروع مي شود. حدود چند ماه پيش به دنيا آمدم. تازه مي خواستم خودم يك نفسي بكشم و چشم به دنيا باز كنم كه يك عالمه آدم با لباس سبز ريختند سرم و چشمتان روز بد نبيند يكي كف پايم را نيشگون مي گرفت و ديگري يك شي ء پلاستيكي خيلي بد مزه را هي توي دهنم مي كرد و باز همان را مي كرد توي دماغم.
 و بعد در حالي كه هيچ كس به من مهلت نمي داد، دوباره هي به كف پايم لگد مي زدند و پوست پشتم را فشار مي دادند و هي گردنم را آن طرف و اين طرف مي بردند. ضمنا در تمام طول اين مدت مرا گذاشته بودند زير يك بخاري و در حالي كه حوصله ام را سر مي بردند هي با فشار و اصرار مرا خشك مي كردند، در حالي كه من خشك خشك بودم . بعد اين گروه رفتند و يك گروه ديگر كه احتمالا خياط بودند به سر وقت من آمدند، با يك عالمه متر و ترازو و ...
 
 
 
حالا به خاطر برنجبين ها اسهال شده بودم. گروه ديگري مرا گرفتند و بردند كمي به من ترياك دادند كه اسهالم خوب شود، بعد نفسم گرفت، آن وقت آنها گريه كنان و بر سر زنان مرا به بيمارستان آوردند. ولي چون دير شده بود، من دچار ايست قلبي شدم. آن وقت چند نفر فرياد كشيدند و گروه جديد بر سر من ريختند و به من آمپول زدند و با من دست به يقه شدند و هي قفسه سينه مرا فشار دادند و به من اكسيژن دادند تا بالاخره دوباره زنده شدم. سپس من مرخص شدم ولي 2 ماه بعد كه به من واكسن زدند، من تب كردم و يك گروه ديگر، 10 جا از پوست دور ناف مرا سوزاندند تا جن هاي بدنم در برود. ضمنا 2 تا 3 ليوان كلپوره به من دادند كه سر دلم پاك شود ولي پاك نشد. سپس مرا پيش بندي بردند و او دستش را تا گردن، توي حلق من فرو برد(1) و يك استخوان قلم گاو كه توي حلق من گير كرده بود در آورد ولي چون باز هم سر دل من پاك نشد مرا بردند پيش يك رشته فوق تخصصي ديگر يعني كسي كه كام مرا بالا داد (چون خيلي پايين آمده بود) بالاخره بعد از همه اين اتفاقات حال من بدتر و بدتر شد و اين بار با حالتي كه دكترها مي گفتند شوك سپتيك، در بيمارستان بستري شدم و دوباره، همان عده قبلي ريختند سر من و همان اتفاقات تكرار شد تا كمي بهتر شدم. امروز قرار است مرخص بشوم. تا دفعه بعد كه قرار است بستري شوم با شما خداحافظي مي كنم.
 
 

مولف:1/ بندي- اشخاصي كه معتقدند بيماري هاي كودكان به خاطر استخوان هايي است كه درون حلق آن ها گير كرده ( اين افراد در منطقه خراسان زياد هستند)

 
 
 
 اقدامات تشخيصي در مشكلات اينترسكس در نوزادان     
 نويسنده: دكتر غلامرضا فعال
دستيار فوق تخصصي نوزادان
 
 
1- شرح حال:
آندروژن هاي مادري، نسبت فاميلي، داروها، مرگ ساير فرزندان در دوران نوزادي، تراتوژن ها، ابتلا ساير افراد فاميل
 
2- معاينه فيزيكي:
ژنيتال، گناد، هيپرپيگمانتاسيون، علايم ترنر، ظاهر ديس مورفيك
 
3- كروموزوم:
كاريوتيپ، آزمايش سريع براي كروموزوم X و Y
 
4- آناتوميك:
اندوسكوپي، ژنيتوگرام رتروگراد، سونوگرافي
 
5- بيوشيمي:
نگهداري 10 تا 15 cc خون جهت آزمايشات آينده سطح سرمي متناسب با سن موارد زير بدست آورده شود. اگر:
XX با مجاري مولرين: Tو 17-OHpe و CPds و 17-OHP
XX بدون مجاري مولرين: Tو E2 و LH و FSH
XY با مجاري مولرين: T و E2 و LH و FSH
XY بدون مجاري مولرين: T و DHT و LH و FSH و اگر T/DHT بالا باشد
و T نرمال يا پايين باشد آزمايشات زير بايد انجام شود.
A و DHEA و v-OHP و 17-OHPe
 
6- بيوپسي گنادها:
معمولا تا زماني كه جراحي ژنيتال در سنين بالاتر انجام مي شود به تاخير انداخته مي شود و معمولا محدود به موارد زير است:
هرمافروديسم واقعي، ديس ژنزي گنادال با كروموزوم Y ، بيضه ديس ژنتيك، بيضه باقي مانده، مرد XX ، سندرم تداوم مجاري مولرين هيپوپلازي سلول لايديگ.               

 

Abbreviation:
 
DHEA= deydroepiandrostandione.
Cpds= compounds or 11 deoxycortisol. /
A= Androstendioln. /
HCG= human chorionic gonadotropin. /
FSH= follicle stimulating Hormone. /
E2= estradiol/
DHT= dihydrotestoserone. /
17OHP= 17 Hydroxyprogesterone. /
17OHPe= 17 Hydroxypregnenolone. /
LH= luteinizing hormone. /
T= Testosterone P= progesterone. /
 
References:
 
Palmert M, Dahms W. Abnormalities of sextual differentiation. In: Martin R, Fanaroff A, Walsh M. Fanaroff and Martins perinatal medicine 8th edition Elsevier Mosby 2006:1561

 

صفحه: 1 2 > 3 > 4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.