فشار خون نوزاد

 

 
   

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 1995(1374)

تغذیه باشیرمادر: افزایش توانمندسازی زنان

Breastfeeding:Empowering ,Women

خبرنامه8


مركز تحقيقات نوزادان>خبرنامه شماره8
 
  
نوزادان
خبرنامه مرکزتحقیقات 
بیمارستان امام رضا (ع) 
سال سوم/شماره 8/-زمستان 1387

                                                            
 
 صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مرکز تحقیقات نوزدان
مدیر مسوول : دکتر اشرف محمدزاده
سردبیر : دکتر احمدشاه فرهت
مدیر اجرایی : دکتر اناهیتا علیزاده قمصری
نشانی :مشهد- بیمارستان امام رضا (ع) - مرکز تحقیقات نوزدان                 
تلفن: 8521121/8022632-0511  
تلفکس: 8525316-0511 
 
پست الکترونیک: NRC[at]mums.ac.ir    
   Web site: mums.ac.ir/NRC  
                                                                  
   
 
سخن نخست         دكتر احمدشاه فرهت
 
اينك مركز تحقيقات نوزادان و خبرنامه در حال گذر از دومين سال زندگي خود است و اين مركز در سال سوم با تلاش همكاران و راهنمايي اساتيد بزرگوار مي رود تا به پختگي كامل برسد و به عنوان اولين مركز تحقيقات نوزادان در ايران براي هميشه ماندگار شود.
از جمله افتخارات مهم اين مركز در سه ماهه گدشته انتخاب سايت مركز تحقيقات نوزادان به عنوان سايت برتر دانشگاه مي باشد و اميدواريم روند پييشرفت و ترقي علمي و اطلاع رساني سايت همچنان ادامه داشته باشد. در حالي كه زمستان به پايان راه خود مي رسد، بوي بهار 1388 به مشام مي رسد و نويد سالي پر خير و بركت را مي دهد و اميدواريم در سال آينده شاهد به بار نشستن اولين مجله نوزادان ايران، در دانشگاه علوم پزشكي مشهد باشيم. همچنين در آبان ماه سال 1388 اولين كنگره نقش ورزش در سلامت كودكان توسط مركز تحقيقات نوزدان و تربيت بدني استان خراسان رضوي مشهد برگزار خواهد شد كه همين جا به عنوان دبير كنگره از تمامي اساتيد بزرگوار تقاضاي راهنمايي و از تمامي همكاران در دانشگاه علوم پزشكي مشهد و ساير دانشگاه ها در خواست همكاري صميمانه دارم و اميدوارم با ارسال مقالات خود در برگزاري هر چه با شكوه تر اين كنگره يار و ياور علمي ما باشند و در پايان با آرزوي شروع سالي خوش، پيشاپيش بهار را به همه خوانندگان تبريك مي گويم.
 

در اين شماره مي خوانيد:

- سخن نخست 1
- مقايسه دو نوع درمان براي گرانولوم نافي 2
- بررسي ارتباط وزن تولد با سطح سرمي مس در مادر 2
- اصول مهم تغذيه كمكي در كودكان 3
- خونريزي آدرنال در نوزادان با تظاهر توده كيستيك مولتي لوكوله 3
- داستان من 4
- اقدامات تشخيصي در مشكلات اينترسكس در نوزادان
 

صفحه: 1 > 2 > 3 > 4

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...