خبرنامه 3


 مرکز تحقیقات نوزادان>خبرنامه شماره 3
   
 
 
   
  
 
خبرنامه مرکزتحقیقات
نوزادان
 
بیمارستان امام رضا (ع)
 
سال اول-شماره 3 -تابستان 1386
   
                                                                  
 
 صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مرکز تحقیقات نوزدان
مدیر مسوول : دکتر اشرف محمدزاده
سردبیر : دکتر احمدشاه فرهت
مدیر اجرایی : دکتر اناهیتا علیزاده قمصری
نشانی :
مشهد- بیمارستان امام رضا (ع)
مرکز تحقیقات نوزادان
تلفن: 8022632-0511  
تلفکس: 8525316-0511 
                   
    
 
 
معرفی کتاب                                                                       
 
 دکتر اشرف محمدزاده 
رئیس مرکز تحقیقات نوزادان 
کتاب درسنامه نوزادان که به عنوان اولین کتاب در خصوص طب نوزادان در ایران منتشر می شود ، ما حصل تلاش فراوان همکاران عزیزم جناب آقای دکتر احمدشاه فرهت و آقای دکتر رضا سعیدی و اعضاء هیات علمی گروه نوزادان دانشگاه مشهد می باشد. این کتاب حاوی مطالب شایع طب نوزادان ، جهت استفاده فلوشیپ ، رزیدنت های نوزادان و پزشکان عمومی می باشد ، تا با دستیابی سریع به مطالب بتوانند برای تشخیص و کمک رسانی در درمان بیماری های نوزادان اقدام نمایند. این کتاب که از افتخارات مرکز تحقیقات نوزادان می باشد از طریق انتشارات معاونت پژوهشی و نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، واقع در خیابان احمدآباد ، جنب بیمارستان قائم (عج)، در دسترس استفاده کنندگان قرار گرفته است. از خوانندگان محترم  تقاضا می شود که نقطه نظرات علمی ، اصلاحی و انتقادات و پیشنهادات خود را جهت بهبود و اصلاح کتاب به مرکز تحقیقات نوزادان ارسال نمایند. 
   
         
 
                   
                                  
                                                                                                               
 
 
سرمقاله                                                دکتر احمدشاه فرهت
بسمه تعالی
 
تابستان با خورشید فروزان و گرم آن روزهای واپسین خود را میگذراند و جای خود را به فصل زیبای برگ ریزان می سپارد تا یکبار دیگر طبیعت نشان دهد که در حرکت است و مانند موج ، رمز زنده ماندن آن در تغییر و تحول است. در مسیر این حرکت طبیعت ، انسان ها نیز بسته به توانمندی فیزیکی و علمی خود حرکت نموده اند و از این حرکت علمی آن ها به اشکال مختلف استفاده نموده و سود برده ایم. مرکز تحقیقات نوزادان نیز ، به نوبه خود در راستای تلاش های علمی فراوان ، موفق شد ، اولین دستگاه تعویض خون اتوماتیک را بسازد که در تعویض خون نوزادان از آن استفاده خواهد شد. این دستگاه مانند دستگاه همودیالیز قادر خواهد بود ، تعویض خون نوزاد را بصورت اتوماتیک انجام دهد و مشکلات کمبود پرسنل و خطاهای انسانی را کاهش دهد. گر چه این دستگاه نمونه سازی شده است و تا ساخت نیمه صنعتی و تجاری آن فاصله زیادی داریم ، اما امیدواریم همیشه در راه رسیدن به هدف نهایی گام برداریم و در این راه خداوند یار و یاور ما باشد. از طرف دیگر اولین کتاب ترجمه و اولین کتاب تالیف شده مرکز تحقیقات نوزادان ، که به وسیله همکاران مرکز تحقیقات تالیف و ترجمه شده است ، به بازار ارائه شد. به امید آن که توانسته باشیم بخشی اندک از نیازهای جامعه پزشکی را پاسخ دهیم.
بدخیمی های کودکان و علائم هشدار دهنده زمان تولد!!؟
 
 
 
تا کنون سه مطالعه در این مورد انجام شده است که ارتباط مشخصی بین علائم زمان تولد و ابتلا کودک به کانسر را نشان داده اند.
هدف این مطالعه ؛ این است که تعیین کند ، آیا میزان بروز کانسر در کودکانی که در زمان تولد علائم هشدار دهنده را دارند ، نسبت به سایر کودکان بیشتر است یا نه ؟
روش : جمعیت مورد مطالعه ، 49503 کودک متولد شده در امریکا بین سال های 1959 تا 1968 بودند. علائم هشدار دهنده به صورت دو گروه علائم قطعی موجود در زمان تولد و علائمی که ظرف یک سال اول تولد ضمن معاینه ی فیزیکی یا شرح حال ثبت شده بودند، در نظر گرفته شد . این علائم هشدار
                           مترجم: دکتر آناهیتا علیزاده قمصری 
 
دهنده به طور کلی شامل همانژیوم های ( شرابی - توت فرنگی و کاورنو ) و همچنین لکه های کافئوله خال های پیگمانته و لنفانژیوما بودند. ارتباط بین وجود این علائم و کانسر در کودکان بررسی شد .
نتایج : در مجموع از 2505 کودک مطالعه شده 47 مورد مبتلا به کانسر شدند و از این 47 مورد ، 7 کودک در سابقه خود علائم هشدار دهنده را داشتند.
بنابراین به نظر می رسد ، وجود این علائم با افزایش مشخصی از خطر بروز کانسر همراه است.
 
 
 
 
 
Ref : Pediatrics2007 ;119:1088-e1093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحه: 1>2>3>4