تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

فعالیت های مرکز درسال86


مرکز تحقیقات نوزادان>فعالیت های مرکز در سال 86

 
 
 
 
 فعالیت های مرکز در سال 86
 
       
 
 
 
 
 
                             
عنوان
تاریخ
برگزارکننده
با همکاری
31-30 فروردین 86
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و
مرکز تحقیقات نوزادان
- اداره ترویج تغذیه با شیر مادر دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- انجمن پزشکان نوزادان
2- کارگاه تغذیه با شیر مادر جهت پرسنل مامایی
27-25 اریبهشت 86
کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان امام رضا(ع)
مرکز تحقیقات نوزادان
3- اولین کارگاه کشوری آموزش ارتقاء آّگاهی و بهبود عملکرد پرستاران بخش نوزادان و NICU در تغذیه با شیر مادر
17-16 خرداد 86
معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات نوزادان
4- جلسه علمی انجمن متخصصین کودکان خراسان
14/4/86
کمیته علمی انجمن متخصصین کودکان خراسان
مرکز تحقیقات نوزادان
 
 - سمینار یک روزه مزایای شیر دهی در ساعات اولیه تولد
10 /5/86
مرکز تحقیقات نوزادان
مرکز بهداشت
- سمینار یک روزه راه های تداوم شیردهی
15/5/86
مرکز تحقیقات نوزادان
- کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان امام رضا (ع)
6- کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر
30/5/86
کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
و
بیمارستان مهر(حضرت عباس(ع))
مرکز تحقیقات نوزادان
و مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد
 7-کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر
 22/8/86
بیمارستان فوق تخصصی رضوی
مرکز تحقیقات نوزادان
معاونت بهداشتی دانشگاه
8-کارگاه آموزشی احیاء نوزادان
12-13 دی 86
مرکز تحقیقات نوزادان
 
9- کارگاه ّآموزشی احیاء نوزادان
15-16 اسفند 86
مرکز تحقیقات نوزادان
 

 

شرکت در سومین جشنواره سرور  

9 و 10 آبان 86

 پیشنهاد دو پانل در خصوص تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت

23 آبان 86

تعیین زیر کمیته  علمی و مشاوران عالی رتبه ی مرکز

8 آذر 86

شرکت در هفته پژوهش

25-21 آذر 86

          
برتری سایت مرکز تحقیقات نوزادان در بین سایر مراکز تحقیقاتی در اولین جشنواره فناوری و اطلاعات دانشگاه

28 بهمن 86

 

                       

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...