• logo

  • kmc

منو اصلی

مركز تحقيقات نوزادان، هفته جهاني شير مادر 10-16 مرداد ماه 96 شعار امسال تغذيه با شير مادر، كودك باهوش تر و قوي تر

دكتر حبيب ا.. اسماعيلي


مرکز تحقیقات نوزادان>ساختار و ارکان>اعضاء اصلی
 
 
  
 
دکتر حبیب ا.. اسماعیلی
متخصص پزشکی اجتماعی 
 
          NRC[at]mums.ac.ir

 
آدرس: مشهد -بیمارستان امام رضا(ع)-بخش مراقبتهای ویژه نوزادان- مرکز تحقیقات نوزادان
تلفن: 8521121-0511
نمابر: 
 0511-8525316
 
 
 
سوابق تحصیلی                              
مراتب علمی      
 
 کارشناسی آمار : از دانشگاه فردوسی مشهد 1363
 کارشناسی ارشد آمار حیاتی : از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1373
 دکتری PHD  آمار زیستی : از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1380
  استادیار دانشگاه علوم پزشكي مشهد
فعالیت های اجرائی  
 
1-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
2- عضو شوراي پژوهشي تحقيقات علوم پايه
3-عضو کمیته پژوهشی مرکز بهداشت استان
4-عضو کمیته تعیین بار بیماری های استان
5-موسس و عضو هیت علمی مرکز تحقیقات نوزادان
6-داوری مقالات مجله علمی پژوهشی کومش
7-داوری مقالات مجله علمی پژوهشی شاهد
8-داوری مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد
9-داوری مقالات و ویراستار آماری مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
10-داوری مقالات مجله زنان و مامایی مشهد
11-داوری مقالات مجله علوم پایه پزشکی ایران
12-داوری طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی
13-داوری طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
 
سوابق تدریس
 
 تدریس آمار حیاتی جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی

 تدریس آمار حیاتی جهت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

 تدریس آمار حیاتی پیشرفته جهت دانشجویان کارشناسی ارشد (پرستاری،مامایی،فیزیولوژی،فیزیک پزشکی،بینایی سنجی)

 MPH تدریس حمعیت شناسی جهت دانشجویان

 تدریس کاربرد کامپیونر در علوم پزشکی

 کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی

 مشاوره آماری بیش از 300 پایان نامه و رساله پزشکی ،

 مشاوره آماری 60 پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 

انتشار مقالات
پایان نامه
 

 

1- Mansouri Torghabeh H. ,Pour fathollah A. , Mahmoodian M. ,Rezaie-yazdi Z. , Esmaeily H. ,first survey of factor IX inhibitor in Northeatern Iran,MJIRI,vol.19,No.1,91-92,2005.

2- Mansouri Torghabeh H. ,Pour fathollah A. , Mahmoodian M. ,Rezaie-yazdi Z. , Esmaeily H. , Factor V and VIII inhibitor in patients with combined Ractor V and VIII deficiency, MJIRI,vol.18,No.4,309-311,2005.

3- Mohammadzadeh A. , Farhat A. ,   Esmaeily H. , The effect of breast milk and lanolin on sore nipples, Saudi Med J, vol.26(8),1231-1234,2005.

4- آيتي صديقه، وحيد رودسري فاطمه، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي مقايسه اي سونوگرافي ترانس واژينال و سونوهيستروگرافي به عنوان روش تشخيصي در خونريزيهاي غيرطبيعي رحم، مجله پزشكي اصفهان ، سال بيست و سوم ، شماره78 ، پائيز 1384 .

5- رنجبر حسين، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي برخي از مشخصات زوجين مراجعه كننده به كيلنيك مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه سال 1383 ، راز بهزيستن ، شماره33 و34 ، تابستان و پائيز 1384 .

6- پور دهقان مريم، دانش عليرضا، اسماعيلي حبيب ا... ، شدت فشار شغلي پرستاران و فشار خون در هنگام نوبت كاري ،انديشه و رفتار، سال يازدهم، شماره 1، 88-81 ، 1384 .

7- بنداد ريحانه، عابديان زهرا، حسن آبادي حسن، اسماعيلي حبيب ا... ، ارتباط الگوي خواب با افسردگي در سه ماهه سوم بارداري، بهبود ، سال نهم ، شماره دوم ، 1384 .

8- عابديان زهرا، سالاري الهه، لطيف نژاد رباب، پور جواد منيره، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي مقايسه شدت درد در دو روش ترميم اپي زيوتومي با بخيه پوستي و بدون آن در خانم هاي نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان حضرت زينب(س) مشهد سال 1378 ، مجله زنان و مامائي و نازايي ، دوره هشتم ، شماره اول ، 1384 .

9- فاضل نسرين،  اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي تاثير افشره زيره بر شدت نفخ پس از سزارين ، مجله فيض ، شماره 35 ، پائيز 1384 .

10- طالبي مريم، صراف عليرضا، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي رابطه رژيم غذايي با وضعيت بهداشت دهان و سلامت لثه در كودكان پيش دبستاني و در كودكستان هاي خصوصي شهر مشهد ، مجله دانشكده دندانپزشكي داتشگاه علوم پزشكي مشهد ، جلد 29 ، شماره3 و 4 ، 1384 .

11- عسلي راحله، تفضلي مهين، عابديان زهرا، اسماعيلي حبيب ا... ، زور زدن خودبه خودي و فعال در مرحله دوم زايمان و عافيت جنسي زنان نخست زا ، مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ، شماره30 ، 1385 .     

12- رستم خاني فاطمه، اسدا...زاده عقدائي نفيسه، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي رابطه بين طول و عرض دندان هاي سانترال و لترال ماكزيلا با شاخص هاي قابل اندازه گيري صورت ، مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد ، جلد 29، شماره3 و 4 ، پائيز و زمستان 1384 .

13- سيلانيان طوسي مهدي، انوري كاظم، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي 79 بيمار مبتلا به كارسينوماي فاز و فارنكس از لحاظ نتيجه درمان و عوامل مؤثر بر آن ، مجله گوش و حلق و بيني ، سال هفدهم ، شماره39 ، بهار1384 .

14- صابوني محمدرضا، قنبرزاده جليل، گوهريان رضا، اسماعيلي حبيب ا... ، بررسي آزمايشگاهي اثر دماي سيلندر ولانير بر ابعاد پست ريختگي در فلزات بيس ، مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد ، جلد29، شماره3 و 4 ، پائيز و زمستان 1384 .  

15-نعمتي حبيب ا... ، رخشنده حسن، ، عوارض والپر و آت سديم در مبتلايان به صرع ، مجله دانشكده پزشكي مشهد ، شماره 89 ، 308-303 ، 1384 .
16-  دكتر اشرف محمدزاده،دكتر احمدشاه فرهت،دكتر محسن جعفرزاده،دكتر ميرزا رحيمي،دكتر حبيب ا... اسماعيلي،رعنا اميري. اثر فيلاكسي كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن.مجله ي پزشكي كلينيكي چين سال 2008 دوره 3 شماره 3 ص 144-140 .(لاتین خارجی ) 
17- ليلا اميري فراهاني،دكتر اشرف محمدزاده،دكتر مهين تفضلي،دكتر حبيب ا... اسماعيلي،دكتر كيارش قزويني. اثر موضعي شير مادر و خشك نگه داشتن بند ناف بر كلونيزاسيونن و زمان افتادن بندناف.مجله ي پزشكي كلينيكي چين سال 2008 دوره 3 شماره 3 ص 332-327 .(لاتین خارجی )
18-  دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا... اسماعيلي، سپيده باقري. اثر درماني كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن. مجله بين المللي هماتولوژي و آنكولوژي، سال 2009 دوره 19 شماره 2 ص 105-100 .( لاتین خارجی )
 

 

 
1-   بررسي علل اختلال هوشياري در سالمندان تب دار بستري شده در بخش عفوني بيمارستان امام رضا(ع) در، شماره 1809-ت ، مصوب83 (استاد مشاور) .

2-   بررسي ميزان موفقيت در درمان سرپايي افزايش فشار خون و برخي عوامل تاثير گذار بر آن در 200 بيمار، شماره5729 ، مصوب83 ، دفاع 84 (استاد مشاور) .

3-   بررسي شيوع عفونت هپاتيت B ، هپاتيت C و عفونت HIV در بيماران هموفيلي مراجعه كننده به مركز ، شماره 5727 ، مصوب 83 ، دفاع 84 (استاد مشاور) .

4-   بررسي كيفيت رضايت زناشويي معتادان و همسران آن ها در مراجعه كنندگان به كلينيك درمان و ترك اعتياد ، شماره 5726 ، مصوب 83 ، دفاع 84 (استاد مشاور) .

5-   بررسي نتايج راديولوژيك عمل جراحي شكستگي هاي انفجاري ناپايدار فقرات پشتي كمري در بيمارستان شهيد ، شماره 1797-ت، مصوب 83 ، دفاع 84 (استاد مشاور) .

6-   بررسي اپيدميولوژيكي افراد گازگرفته شده توسط حيوانات اهلي و وحشي مشكوك به هاري در دو ، شماره 5713، مصوب 83، دفاع84 (استاد مشاور).

7-   تومورهاي بدخيم با منشاء اپيدرم: بررسي آسيب شناختي- باليني موارد بخش آسيب شناسي بيمارستان ، شماره5714 ، مصوب83 ، دفاع 84 (استاد مشاور).

8-   بررسي اختلالات كروموزومي، نقش اشتراك ژني ، شجره نامه ، عوامل اندوكرين و آناتوميك در 30 بيمار مشكوك ع شماره5715 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

9-   ارتباط پسوريازيس و آلودگي به مالاسزيا در بيماران پسوريازيسي مراجعه كننده به كلينيك پوست بيمارستان ،شماره 5712 ، مصوب 83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

10-                     بررسي فراواني عوارض خوني ، كبدي و كليوي در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي تحت درمان با گلوكانتيم ، شماره 5711 ، مصوب 83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

11- بررسي استئوپروز در بيماران با سيروز كبدي غير الكيك ،شماره 1794-ت ، مصوب 83 ، دفاع 85 (استاد مشاور) .

12- بررسي كارآيي سونوگرافي داپلر در افتراق ضايعات فوكال سوليد كبدي در 100 بيمار بستري در بخش گوارش ، شماره 1793-ت ، مصوب83 (استاد مشاور) .

13- بررسي اندوكارديت در بيماران معتاد تزريقي بستري شده در بخش عفوني بيمارستان امام رضا(ع)، شماره 1790-ت ، مصوب 83 (استاد مشاور) .

14- بررسي روشهاي درمان كانسر مري در بيمارستان هاي اميد و امام رضا(ع) مشهد و عوامل مؤثر در انتخاب نوع ،شماره5704 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

15- بررسي ارزش CT اسكن هاي مغزي انجام شده در سردردهاي ميگرن و تنشي در بيماران مراجعه ، شماره 5701 ، مصوب83 ، دفاع 84 (استاد مشاور) .

16- بررسي وضعيت تست توبركولين در بيماران همودياليزي مزمن در بيمارستان هاي قائم و امام رضا(ع) در سال 1383 (استاد مشاور).

17- بررسي دز بيماران از آزمايشات اشعة ايكس تشخيصي رايج در ايران ، شماره 175-آ ، مصوب 83 (استاد مشاور) .

18- مطالعه مقايسه اي درمان جراحي دررفتگي مادرزادي مفصل هيپ(CDH) در كودكان زير 3 سال با عمل ، شماره 1784-ت ، مصوب83 ، دفاع 85 (استاد مشاور) .

19- بررسي اثرات رمي فنتالين بر روي تغييرات ضربان قلب و فشار خون بعد از انتوباسيون تراشه در بيمارستان قائم از ، شماره 1775-ت ، مصوب 83 ، دفاع 85 (استاد مشاور) .

20- بررسي اثرات استفاده از تركيب ترانساميك اسيد و بيهوشي كامل داخل وريدي در كاهش خونريزي اعمال ، شماره 1773-ت ، مصوب83 ، دفاع85 (استاد مشاور) .

21- بررسي اپيدميولوژيك و دموگرافيك سوختگي هاي شيميايي چشم در مراجعين درمانگاه بيمارستان خاتم ، شماره5686 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

22- بررسي سرفه ناشي از تزريق داخل وريدي فنتانيل و مقايسه آن با پيش درمان با اسپري سالبوتامول ...، شماره 1772-ت ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

23- معرفي و بررسي يك روش ساده و جديد براي جاگذاري پيچ پديكول در جراحي ستون مهرها ، شماره1776 ت ، مصوب 83 ، دفاع84(استاد مشاور) .

24- بررسي عوارض مادري و نوزادي در حاملگي هاي بعد از سي و هشت هفته در مراجعه كنندگان به زايشگاه بيمارستان قائم، شماره 5685 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

25- بررسي مقايسه اي نتايج نوزادي در حاملگي هاي ناشي از تحريك تخمدان با حاملگي هاي خودبخودي در زنان ، شماره5683 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

26- بررسي اختلالات ديد رنگ در بيماران ديابتي و ارتباط آن با نوع ديابت و مرحله رتينوپاتي ديابتي در بيماران مراجعه.... ، شماره1764-ت ، مصوب83 ، دفاع84(استاد مشاور) .

27- بررسي مقاومت ميكروبي باكتريهاي گرم منفي جدا شده از كشت ادراري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام رضا(ع) ، شماره 5674 ، مصوب83 ، دفاع84 (استاد مشاور) .

28- بررسي اختلال شنوايي ناشي از آمينوگليكوزيدها در نوزادان بستري در NICU بيمارستان قائم به روش ... ، شماره1758-ت ،مصوب83 ، دفاع84(استاد مشاور) .

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.