تحقيقات شير مادر

در ارتباط با اهميت شير مادر علاوه بر اينكه يك روز دنيا به روز جهاني شير مادر نسبت داده ميشود ، كتابهاي مرجع زيادي براي شير مادر در دنيا نوشته شده و عليرغم تحقيقات زياد هنوز اذعان دنيا مبني بر اين است كه عليرغم گستردگي تحقيقات و ارائه كتب متعدد هنوز بشر به جزء كوچكي از فوايد شيرمادر دست نيافته است . لذا همانطور كه در قرآن كريم ذكر شده يك كودك تا پايان دو سال بايد از شير مادر تغذيه شود.

 
   

Neonatal Research Center

 

 
 

MUMS Neonatal Research Center

 
 
 
 
 
 
The neonatal research center is under Mashhad University of Medical Sciences and is the first neonatal research center in Iran. This center is approved by Minister of Health and Education (Dr. Lankarani) on Aug 22, 2005 and then strated its scientific activity. 
Objectives:
MUMS Neonatal Research Center
 • Developing and using science for neonatalogy
 • Performing epidemiological and clinical fundamental researches with the goal of improving health care delivery system and meet the requirements of our society
 • Data, documents banking and articles collections, processing and publication
 • Educating neonatal medicine researchers
 • Encouraging and employing researchers
 • Finding and cooperating with national and international educational and research institutes

The strategy of neonatal research center:

The neonatal research center of Mashhad University of Medical Science (MUMS) has long- term and short-term strategies to keep the health level of newborn and and improve the science of neonatology.

Strategic programs:
MUMS Neonatal Research Center

 

 • Introducing and improving NRC positions in the provincial, country and international levels
 • Organizing, facilitating and creating neonatal research division for neonatalogy under Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)
 • Developing NRC subunits
 • Prioritizing research areas based on the need assessment
 • Encouraging and enabling researchers for performing research in neonatal field
 • Mutual cooperation with industry to provide their research requirements and receiving financial aids for NRC
 • Periodical evaluation of the NRC activities

Divisions:

 1.  Kangaroo mother care
 2.  Lead poisoning
 3.  Mother's milk
 4.  Micro nutrition
 5.  Neonatal morality
 6. Preterm
 7. Icter & Hyperbilirubinemia

 

  

 

 

Prayer Times

Statistics

Today : 27
Yesterday :26
This Week : 107
Last Week : 518
This Month : 899
Last Month : 1386
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1